Tag: پلکسر


پلکسر

پلکسر چیست؟ روش پلکسر نسبت به جراحی های زیبایی مزایای فراوانی دارد که همین مزایا آنرا به یک روش درمانی محبوب مبدل کرده است . در این روش هیچ نوع برشی وجود ندارد و در این روش نیز نیازی به بخیه نیست در اغلب موارد بیمار  میتواند  پس از درمان...

ادامه مطلب