امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی افراد در جوامع پیشرفته در عرصه‌ی زیبایی پیدا کردن راهی مناسب، آسان، بدون درد و بدون عارضه برای حذف دائمی موهای زاید می‌باشد. یکی از مهمترین دستاوردهای علم پزشکی و مهندسی پزشکی ساخت دستگاهی با ...

ادامه مطلب