Tag: اسکین تگ


اسکین تگ یا زائده های گوشتی

اسکین تگ یا زائده های گوشتی چیست اسکین تگ زائده های کوچک تیره رنگ یا همرنگ پوست که توسط یک ساقه به پوست متصل شده اند. این زوائد خطری ندارد و بیشتر در افراد مسن ،زنان و کسانی که تغییرات وزنی زیاد داشته اند دیده میشود.در ناحیه گردن ،زیربغل،سینه ،پشت...

ادامه مطلب