کی و کجا، از کدام روکش استفاده کنیم؟ روکش‌ها جهت جبران ساختار از دست رفته‌ی دندان‌ها، ایجاد استحکام آن‌ها در برابر نیروهای جویدن و مخرب پیشنهاد می‌شوند. چه دندان‌هایی به روکش نیاز دارند؟ دندان‌های درمان ریشه شده (عصب کشی شده) ...

ادامه مطلب