بلیچینگ روش موثری است برای روشن کردن و سفید کردن رنگ دندانهای زرد و تیره شده که به دو روش در مطب (office) و در خانه انجام می‌شود. راحت است و نتیجه آن به مرور چشمگیر است. اگر می‌خواهید از ...

ادامه مطلب