تزریق ژل یا فیلر از جمله کارهای جوان سازی و زیبایی است که میتواند سبب بهبود پارامترهای زیبایی شناسی چهره و تحریک کلاژن سازی شود. با افزایش سن تحلیل در بافتهای مختلف از جمله پوست، بافت چربی، عضلات و استخوانهای ...

ادامه مطلب