سابسیژن چیست؟ سابسیژن یک روش نیمه تهاجمی و بسیار موثراست که برای رفع اسکارهای فرورفته ناشی از آکنه (جوش)، تصادف، جراحی و سوختگی بکار میرود و سبب رفع چسبندگیها وفیبروز موجود در پوست میشود. بدنبال بروز آکنه‌های شدید، التهابی و ...

ادامه مطلب